Page Hypergram Facebook/Instagram actie April/Mei 2024 - voorwaarden

1. Doel

De huidige actievoorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de actie voor het winnen van een jaar voorraad aan Page droog en vochtig toiletpapier (de actie) bij het delen van Facebook/Instagram posts van Page® merkproducten, eigendom van Kimberly-Clark BV, Copernicuslaan 35, 6716 BM Ede (hierna te noemen "de organisator" of "Kimberly-Clark"), en/of delen van fotos van de deelnemer zelf.

2. Voorwaarden van de actie

a) Deze actie is geldig van 23/04/2024 tot en met 03/06/2024. 

b) Deze actie is alleen geldig voor volwassenen (ouder dan 18) die wonen in Nederland. Een internetverbinding is vereist om deel te nemen. Minderjarigen (jonger dan 18) mogen niet deelnemen. 

c) Deze promotie is voorbehouden aan eindgebruikers. Winkeliers of personen die het product doorverkopen mogen niet deelnemen. Medewerkers van Kimberly-Clark en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname. Medewerkers van fulfilment bureau Gemini Design B.V. , van HyperGram en hun directe familieleden zijn ook uitgesloten van deelname. De organisator behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie op te vragen. 

d) Om deel te nemen moet de gebruiker: 1a) een foto maken van hem/haarzelf bij het Page® HyperGram dat op 23 en 24 april in de Westfield Mall of the Netherlands en op 13 en 14 mei op Utrecht Centraal Station tijdelijk tentoon wordt gesteld, 2a) @page_nederland taggen in de post 3a) de foto op hun Facebook en/of Instagram kanaal/story delen 4a) 2 vrienden te taggen. De deelnemer moet goed zichtbaar, samen met de HyperGram in beeld zijn. Als alternatief om mee te kunnen doen aan de wedstrijd, zonder bij de HyperGram aanwezig te zijn, wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld om 1b) een post die @page_nederland plaatst op het kanaal te liken, 2b) @page_nederland te volgen 3b) 2 vrienden in de post te taggen.  

Voor beide varianten a en b dienen de deelnemers in te stemmen met de algemene voorwaarden: deze worden door middel van een link in de posts die Page® gebruikt om de actie te promoten, meegestuurd. Instemming met de algemene voorwaarden en de verwerking van persoonsgegevens is een voorwaarde voor deelname.

e) Slechts één deelname per persoon is toegestaan, ongeacht de gekozen variant omschreven in d). Meerdere deelnames van dezelfde persoon worden gediskwalificeerd. 

f) Er worden in totaal 10 combinatie-pakketten van Page® vochtig + droog toiletpapier verloot. Deze pakketten worden jaarvoorraad genoemd. Onder een jaarvoorraad wordt verstaan:  

Droog Toiletpapier

 • Compleet Schoon 12 rollen (x2)
 • Compleet Schoon 24 rollen (x1)
 • Compleet Schoon 32 rollen (x2)
 • Compleet Schoon6 rollen (x2)
 • Compleet Schoon Maxi4 rollen (x3)
 • Sensitive 16 rollen (x3)
 • Kussenzacht 12 rollen (x2)
 • Kussenzacht 18 rollen (x1)
 • Kussenzacht 9 rollen (x1)
 • Pure 4 rollen (2x)
 • Pure 24 rollen (2x)

= 291 rollen

Vochtig Toiletpapier

 • Sensitive (1 doos met 12 verpakkingen)
 • Compleet Schoon (1 doos met 12 verpakkingen)
 • Aloë Vera (1 doos met 12 verpakkingen)
 • Puur (1 doos met 12 verpakkingen) 
   

4 x 12 x 38 velletjes =  1824 velletjes

Totaal = 291 rollen droog toiletpapier + 1824 velletjes vochtig toiletpapier

g) Per winnaar ontvangt men 1 x een jaarvoorraad, zoals omschreven in f). De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld. 

h) Winnaars worden in opdracht van de organisator willekeurig gekozen door fulfilment bureau Gemini Design B.V. uit alle geldige deelnemers. Winnaars worden persoonlijk per social media DM op de hoogte gebracht tussen 20/05/2024 en 22/05/2024. Als de winnaar niet binnen 48 uur reageert, behoudt de organisator zich het recht voor een nieuwe winnaar te kiezen. De beslissing van de organisator is definitief. De winnaar zal verzocht worden hun volledige NAW gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van het versturen van de prijs. Uitsluitend winnaars krijgen bericht over de uitslag. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

i) Elke post die anders wordt gedeeld dan beschreven in punt d) wordt geweigerd. De organisator is niet verantwoordelijk voor te late, verloren of onvolledige posts, of voor het falen van de internetverbinding. De jaarvoorraad, zoals omschreven in f) wordt, nadat de winnaars bekend zijn gemaakt, binnen 72 uur verzonden naar het adres dat is opgegeven door de winnaar. 

3. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Bij onvoorziene omstandigheden die de geldigheid van deze voorwaarden kunnen beïnvloeden, behoudt de organisator zich het recht voor de promotie geheel of gedeeltelijk te annuleren of deze voorwaarden te wijzigen, zonder enige aansprakelijkheid. De organisator is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of letsel als gevolg van deze promotie. De organisator is niet aansprakelijk bij niet-nakoming van de promotie door overmacht. De organisator is niet verantwoordelijk voor falende communicatiediensten, zoals koeriersdiensten of internetverbindingen. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. De organisator behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

4. Gegevensbescherming

Alle persoonlijke gegevens die door de gebruiker in verband met deze promotie worden verstrekt, worden verzameld, gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid op de Page.nl website. Kimberly-Clark verwerkt deze gegevens met de grootste zorg. Uw gegevens worden alleen gebruikt met uw toestemming. Zonder toestemming kunt u niet deelnemen aan de promotie. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Kimberly-Clark staat niet toe dat derden de persoonsgegevens op een andere manier gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid op de page.nl website.

5. Contactgegevens

Als u vragen heeft of meer informatie nodig heeft over deze voorwaarden, neem dan contact op met de klantenservice van Kimberly-Clark via het contactformulier: https://www.page.nl/neem-contact-op of telefonisch: 0800-0227171

6. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht. Elk geschil in verband met de promotie of de website wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.